RCF MB12G300 + ND2530T3 + Megaton B9070

MB12G300 8/ohm
RCF

reproduktor 12", 250 W, 98 dB, 65 ÷ 5500 Hz, X-max 5,5 mm, hmotnost 7,3 kg

4 986 Kč
(195,53 €)

ND2530T3 8/ohm
RCF

driver 1,4", cívka 2,5'', 90 W, 110 dB, 500 ÷ 20000 Hz, 2,2 kg

B9070 zvukovod
Megaton

zvukovod pro 1,4", 295x148x124mm, 1000 ÷ 19000 Hz, vyz. úhel 90°x70°, hmotnost 1,3 kg, materiál Al, typ CD

942 Kč
(36,94 €)