Kvant

Informace o předním výrobci světelné techniky

Profil společnosti
Společnost Kvant spol. s.r.o. vznikla v r. 1995. Během své existence zaznamenala výrazné úspěchy ve vývoji vlastních produktů, získala mnoho ocenění na výstavách a v současnosti více než 80% produkce směřuje na export do více než 50 zemí světa. Kromě zábavného průmyslu se společnost věnuje také vývoji a distribuci technických zařízení pro různé oblasti vědy, výzkumu, průmyslu a vzdělávání. Od roku 2004 společnost zavedla systém ISO 9001:2008.

V současnosti se aktivity společnosti rozdělují do pěti základních oblastí, které vedli k vytvoření následujících oddělení:

Lasery a laserové systémy:
Pro společnost zásadní oblast, která v posledních letech zaznamenává raketový rozvoj převážně díky novým technologiím a principu polovodičů. Zahrnuje vývoj, výrobu a distribuci laserových systémů:

•    www.lasery.sk – lasery pro různá odvětví, měření a výzkumné účely
•    www.lasershow.sk – lasery pro reklamní a projekční aplikace
•    www.laser.sk - lasery pro zdravotnictví

Didaktická a prezentační technika
Oddělení didaktické a prezentační techniky se zabývá výrobou a distribucí pro níže uvedené obory:  
Distribuce se zabývá výukou fyziky, chemie, technických předmětů a biologie. Dodává také komplexní řešení pro jazykové, fyzikální a chemické laboratoře pro školy. Kompletní nabídku naleznete na stránkách www.skola.sk
Za oblast výroby optických souprav a laserové techniky pro výuku fyziky jsme obdrželi mnohá ocenění a výrobky exportujeme do celého světa. Více informací naleznete na stránkách www.forschool.eu
Významná čát nabídky je zaměřená na prezentační techniku: datavideoprojektory (www.projektory.sk) interaktivní tabule (www.mimio.sk) a promítací plátna.

Oddělení pro softwarový a hardwarový vývoj
Hlavním zaměřením oddělení je vývoj a výroba softwaru, podpůrných elektronických a optických systémů podle potřeb zákazníka. Více informací naleznete na www.meranie.sk, www.dip.sk, www.lims.sk. V této oblasti bylo realizováno už velké množství projektů, z nejdůležitějších bychom rádi uvedli:
•     „Expertní systémy pro kriminalistiku – balistika, písmoznalectví, grafická diagnostika“
•    „LIMS – „laboratorní informační řídící systém pro kriminalistiku“
•    „Vývoj vysokorychlostní kamery na bázi kamery AVT PIKE“
•    „Vývoj systému pro měření a kontrolu ložisek“
•    „Vývoj bezkontaktního měřícího systému na měření drsnosti a zvlnění dřeva“
•    „Vývoj automatického měřícího systému AMS pro kontrolu výroby pružin“
•    „Vývoj automatického měřícího systému AMS pro kontrolu výroby skleněných výrobků pro farmaceutický průmysl“
•    „LIMS pro DNA laboratoře“
•    „Expertní systémy pro mineralogickou analýzu pro cementárnu Ladce“
•    „Analýza opotřebování mlecího tělesa v cementárně Ladce“
•    „Vyhodnocování spektra vláken pro forenzní účely – Kriminalistický ústav Bratislava“
•    „Projekt sledovaní a řízení jeřábu s nosností 300t a přesného navádění břemen do reaktoru.“
•    „Ovládaní laserového skanovacího a gravírovacího systému“
•    „Měření a vyhodnocování deformace těles“
•    „Návrh, vývoj a výroba systémů kontroly kvality, přímo během výrobního procesu nebo v kontrolní laboratoři, využívající optickou a speciální techniku“
•    „Systém měření a vyhodnocování prachových složek a spektrální analýza rozměrů“
•    „Profilometrické kontrolní systémy

Oddělení speciální měřící techniky
Zaměřuje se na dodávky speciálních přístrojů a poskytování servisu na tyto zařízení. Například:
•    Systémy kontroly kvality, realizace vybavení univerzitních laboratoří pro Slovenskou Akademii Věd.
•    Systémy pro kriminalistiku a policii: Technika pro kriminalistické a expertizní účely, kontrolu dokumentů a bankovek, zařízení pro operační jednotky policie a detektory drog a výbušnin
•    Kamery s termovizí a infračervené detektory, elektronové a skanovací mikroskopy.


Optické zařízení a zpracovávání obrazu
Oddělení dodává mikroskopy, mikrotomy, kamery, objektivy, světelné zdroje, různé optické přístroje a komponenty. Je možné navrhnout a vyrobit speciální optiku podle speciálního zadání, a to nejen v závislosti na viditelném světle ale také v rozmezí dalekého i blízkého infračerveného spektra. Výrazně s tím souvisí možnost sledování optického signálu nejrůznějšími optickými detektory a jeho následné vyhodnocení.  Největší zájem je v současnosti o snímání obrazu CCD a CMOS kamerami a jeho vyhodnocování pomocí speciálních softwarových systémů. Více informací naleznete na www.mikroskopy.sk, www.optika.sk, www.kamery.sk. 
Mezi dodávanými komponenty pro digitální zpracování signálu patří digitální kamery s vysokým rozlišením, vysokorychlostní kamery a kamery s termovizí. Komplexní řešení a aplikace pro digitální zpracování obrazu najdete na www.dip.sk a www.visionsystems.sk.

 

 

 

Odkazy:
Stránky výrobce
Sortiment výrobce
Facebook