Robe

Informace o předním výrobci světelné techniky

Firma Robe lighting sídlí v České republice a vyrábí inovativní a vysoce kvalitní pohyblivá světla a digitální osvětlovací produkty pro oblast profesionálního zábavního průmyslu, architektury a tematických produkcí.
Firemní filosofie je založena na nejtěsnější možné spolupráci s našimi obchodními partnery a koncovými zákazníky, na naslouchání jejich potřebám, nápadům a tužbám a na porozumění jejich trhu. Víme, že naše odvětví je tvořeno řadou jednotlivců a vyvíjíme úsilí, abychom se s nimi setkali. Budování „rodiny Robe“ znamená, že vítáme jakékoli připomínky nebo zpětnou vazbu.

Značka Robe v současnosti roste ve všech sektorech a naše produkty jsou používány na pódiích, v koncertních sálech a televizních studiích i pro venkovní osvětlení budov a objektů na celém světě.
V centrále o rozloze 20 000 čtverečních metrů ve Valašském Meziříčí pracuje více než 330 zaměstnanců a produkty jsou exportovány prostřednictvím celosvětové distribuční sítě do více než 90 zemí na všech kontinentech.
Administrativní sekce firmy průběžně expanduje tak, aby držela krok s nárůstem výroby.
Budoucnost je plná ambiciózních plánů a nápadů. Robe se trvale soustředí na vývoj a výrobu pečlivě konstruovaných produktů využívajících nejnovější dostupné technologie a vychází tak vstříc tvůrčím, technickým a praktickým požadavkům širokého spektra našich uživatelů a investorů.

 

 

Majitelé

Dva zakladatelé a majitelé firmy ROBE, Josef Valchář a Ladislav Petřek se stále aktivně účastní každodenního chodu firmy.

Josef Valchář je tváří firmy Robe lighting a je neustále na cestách – na výstavách a návštěvách distributorů naslouchá názorům a zpětné vazbě, na akcích sleduje, jak jsou produkty používány v reálném provozu. Tyto informace jsou předávány příslušným oddělením ve firmě a na jejich základě jsou trvale zdokonalovány produkty i služby.

Ladislav Petřek dohlíží na všechny finanční záležitosti firmy Robe i na záležitosti firemní infrastruktury včetně prospěchu zaměstnanců – tedy na všechno, co činí chod firmy hladkým a efektivním. Rovněž koordinuje neustálý rozvoj továrny Robe zahrnující i řízení nových stavebních projektů a rekonstrukcí objektů stávajících.

Valchář říká: „Jako výrobci osvětlovací techniky se nacházíme ve velmi vzrušující době, kdy dochází ke splývání osvětlovací a projekční techniky do jednoho integrovaného vizuálního média. Péče o životní prostředí a naléhavost vývoje energeticky efektivních a udržitelných technologií začíná formovat náš průmysl. Takovéto záležitosti již ovlivňují naše plány do budoucna a vývoj produktů Robe se tak i nadále ubírá proaktivní a inovativní cestou, která firmu Robe dovedla do vedoucího postavení na trhu.“

Petřek dodává: „Robe s potěšením praktikuje fantastickou týmovou spolupráci mezi jednotlivými odvětvími firmy. Jsme velmi šťastni, že máme mladý, šikovný a vysoce motivovaný tým, jehož všichni členové pomáhají udržovat vysoké standardy, kterými je naše firma známa. Mnoho času a energie je věnováno vytváření přátelské a soudržné atmosféry, ve které lidé cítí, že jsou ceněni a vydávají ze sebe to nejlepší.“

 

 

 

Odkazy:
Stránky výrobce
Sortiment výrobce
Youtube kanál
Facebook